Komputerowa wizualizacja Zamku Biały Kowiel w Smolanach
Ciekawe budowle

W przypadku gdy nie ma możliwości fizycznej odbudowy zniszczonych na przestrzeni dziejów budowli to w czasach wszechobecnej cyfryzacji pozostają nam ich komputerowe wizualizacje. Tak też się stało z Zamkiem Biały Kowiel w Smolanach. Pomysłodawcą wirtualnej rekonstrukcji rezydencji jest Ahrem Belabrovik, który za cel przyjął sobie przypomnienie o wielkości i bogactwie architektonicznym zabytków architektury Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stworzył on film w technice panoramicznej na którym podziwiać można w całej okazałości zamek wraz z otoczeniem.

Komputerowa wizualizacja Zamku Biały Kowiel w Smolanach

Obecnie pozostałości rezydencji w Smolanach znajdują się na terenie Białorusi. Renesansowy zamek w wybudowany został w pierwszej połowie XVII wieku z polecenia członków magnackiej rodziny Sanguszków. Rezydencja usytłuowana została na niewysokim wzniesieniu w otoczeniu stawu. Budynek posiadał baszty i wewnętrzny dziedziniec. Zamek dotkliwie ucierpiał w czasie wolny polsko-moskiewskiej jaka toczona była w latach 1654-1657. Kolejne zniszczenia przyniosła wojna północna, kiedy to wycofujący się pod naporem szwedzkim Rosjanie wysadzili budowlę w powietrze. Z tej niegdyś imponującej rezydencji do czasów obecnych zachowała się jedynie pięciokondygnacyjna baszta przybramna oraz fragmenty korpusu mieszkalnego i piwnic.