Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Autor: Jarko · Dodano: 2019-10-14 · Polska   Kraj: Polska
Kategoria: Parki krajobrazowe
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy położony jest w centralnej Polsce pomiędzy Płockiem, Gostyninem, Łąckiem, Włocławkiem a Kowalem i chroni rozległe tereny pradoliny Wisły. Założony został w 1979 roku i zajmuje powierzchnię 389,50 km2, natomiast jego otulina liczy sobie 141,95 km2, w tym: lasy zajmują 63% powierzchni (przewaga borów sosnowych) a wody 3,5% (około 40 większych jezior). Na terenie parku znajduje się wiele obiektów chronionych, np. dąb Jan, którego wiek szacuje się na 300 lat. Jest tam również wiele jezior polodowcowych wśród których jest unikatowe w skali światowej Jezioro Gościąż, z charakterystycznym uwarstwieniem osadów dennych (13 tysięcy par lamin osadów, rejestrujących 13 tysięcy lat historii zbiornika). Większość jezior jest połączona są ze sobą wąskimi i płytkimi ciekami, z których tylko Skrwa Lewa nadaje się do użytkowania jako szlak kajakowy. Ponadto na terenie parku znajduje się 14 rezerwatów przyrody oraz 117 pomników przyrody. Najwyższym wzniesieniem jest wydma zwana "Patrolową Górą", która mierzy 114,5 metrów n.p.m. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku myśliwi pod kierownictwem Czesława Sielickiego i Grzegorza Wiśniewskiego wypuścili na terenie parku kilka par bobrów, które się tu doskonale zadomowiły. Ciekawostkę zoologiczną stanowią rysie, które przywędrowały tam z Puszczy Kampinoskiej i zadomowiły się na dobre.

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

 • Największe jezioro: Jezioro Rakutowskie (ok 350 ha powierzchni w tym 180 ha lustra wody);
 • Najgłębsze jezioro: Jezioro Białe (31 metrów);
 • Najstarsze drzewo: dąb szypułkowy (680 cm obwodu, wiek około 400 lat).

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Świat roślin

 • Rośliny naczyniowe - około 1000 gatunków;
 • Rośliny rzadkie i chronione - około 180 gatunków;
 • Rośliny pod całkowita ochroną - 58 gatunków;
 • Rośliny pod częściową ochroną - 14 gatunków.

Świat zwierząt

 • Ptaki - 190 gatunków (w tym 130 gatunków lęgowych);
 • Ssaki - 47 gatunków;
 • Płazy - 8 gatunków;
 • Gady - 6 gatunków;
 • Ryby - około 30 gatunków.

Najcenniejsze obiekty przyrodnicze

 • Jezioro Gościąż - rezerwat geomorfologiczny (zachowane w stanie nienaruszonym osady denne na przestrzeni około 12 tysięcy lat);
 • Jezioro Rakutowskie - rezerwat faunistyczny (ostoja ptactwa wodno-błotnego);
 • Dąb szypułkowy - osada Krzywy Las - pomnik przyrody (wysokość 25 metrów, 680 cm obwodu, wiek ponad 300 lat);
 • Lipa drobnolistna -Nowy Duninów - pomnik przyrody (wysokość 16 metrów, 413 cm obwodu, wiek ok 300 lat).

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - mapa

Najcenniejsze obiekty kulturowe

 • Zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku w Nowym Duninowie;
 • Zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku w Lucieniu;
 • Zespół pałacowo-parkowy z XIX wieku w Łącku;
 • Zespół pałacowo-parkowy z przełomu XIX i XX wieku w Czarmem.

Reklama
Polub nas