Geneza symbolu swastyki
Ciekawostki

Swastyka kojarzona jest obecnie głównie z hitlerowskimi oddziałami i nazistowską partią NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników). Tymczasem znak ten ma bardzo długą historię, mówi się nawet o 10 tysiącach lat. Swastyka wykorzystywana była wielokrotnie w wielu kulturach zamieszkujących całą nasza planetę. Używano tego symbolu m in. w hinduizmie, judaizmie, w religiach Słowian, Germanów, Azteków itp. Inne jej nazwy to Swarga, Swarzyca, Swarożyca, Krzyż Thora, Svastika czy dysk Słońca. Oznaczała zazwyczaj - szczęście, zwycięstwo, sukces, dobre zbiory, przychylność bogów, dążenie do sukcesu, zwycięstwo w walce oraz dobre plony. We wszystkich kulturach Swastykę traktowano z wielką czcią jako znak mający znaczenie magiczne, religijne. W polityce znak ten pojawił się dopiero wraz z powstaniem w Niemczech partii NSDAP. Faszyści wykorzystali religijny znak do własnych, głównie propagandowych celów. Dokonali kilku znaczących zmian. Pomysłodawcą wykorzystania swastyki był jeden z działaczy Zakonu Germańskiego (założony w 1912 roku), a konkretnie jej bawarskiej filii Towarzystwa Thule (założone w 1918 roku) dentysta Friedrich Krohn. Do symbolu dodał czerwone tło, które miało symbolizować socjalistyczny rodowód oraz białe koło mające oznaczać rasę nordycką. Tak wykonana swastyka stała się herbem kultywującej okultyzm, antysemickiej i antychrześcijańskiej organizacji. Antychrześcijańskiej z tego powodu, że chrześcijaństwo stworzyli Żydzi. Bez wątpienia Führer przejął poglądy organizacji, w tym chęć wykorzenienia chrześcijaństwa, dokonał również zmian w swastyce, zmienił kierunek załamania ramion z lewego na prawy oraz przekręcił ją o 45 stopni.

Dla Słowian swastyka była znakiem Swaroga, czyli boga słońca. W Polsce znak ten był często spotykany na Podhalu. Używano go do oznaczania nowych górskich tras. Do dzisiaj znajduje się na granitowym obelisku poświęconemu muzykowi Mieczysławowi Karłowiczowi, który był również wielkim miłośnikiem Tatr. Karłowicz zginął pod lawiną podczas samotnej wyprawy na Kościelec w 1909 roku w wieku zaledwie 33 lat. Trzeba pamiętać, że w tym czasie nie było wytyczonych tras, a każda wyprawa w góry była obarczona wielkim ryzykiem. Oczywiście w 1909 roku nikt nie mógł przypuszczać, że za kilka lat Hitler odciśnie swoje piętno na "Krzyży niespodzianym" i stanie się on znakiem hitlerowskich oddziałów. W II RP swastyka była znakiem oddziałów podhalańskich. Żołnierze nosili je nawet będąc w niemieckiej niewoli. Swarzyca ozdabiała nie tylko mundury, ale również budynki, sztandary oraz wszystko co było związane z podhalańskimi oddziałami.

Swastyka

Ciekawostki

  • Nazwa Swastyka pochodzi od sanskryckich słów ludów aryjskich: su (dobrze), asti (on jest), svasti (powodzenie) svastika (tworzący dobrobyt);
  • Poszczególne ramiona swastyki przypisane były czterem żywiołom przyrody: ogniowi, ziemi, wodzie i powietrzu;
  • Swastyka jest znakiem działania i nieustannego odnawiania się;
  • Swastyka jest jedynym tak rozpowszechnionym symbolem, który nie występuje naturalnie w przyrodzie. Nadal więc nie wiadome jest, co stało się pierwowzorem dla pierwszych wyobrażeń swastyki.