Stopnie zagrożenia lawinowego w górach
Poradniki

W górach, szczególnie tych wysokich często spotkać się można z utratą stabilności podłoża czego skutkiem jest spadanie, staczanie lub ześlizgiwanie się ze stoku górskiego mas śniegu, lodu, gruntu, materiału skalnego, bądź ich mieszaniny. Zjawisko takie potocznie nazywane jest lawiną i stanowi olbrzymie zagrożenie dla ludzi i ich otoczenia oraz infrastruktury. Występowanie lawin można jednak w pewnym stopniu przewidywać, a moment ich uruchomienia monitorować. Ujednolicenie skal zagrożenia lawinowego nastąpiło podczas zjazdu europejskich ostrzegawczych służb lawinowych w Wilbad Krenth w 1993 roku. Powstała wówczas pięciostopniowa skala służąca do oznaczenia prawdopodobieństwa zejścia lawiny w górach. Obecnie jest ona powszechnie stosowana w ratownictwie międzynarodowym i obowiązuje również w Polsce. Stopnie zagrożenia ogłasza się w komunikatach (raportach) lawinowych, publikowanych w lokalnych i ogólnopolskich środkach przekazu (radio, telewizja, prasa, internet).

Stopnie zagrożenia lawinowego

  1. Stopień (niski) - Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach w bardzo stromym, lub ekstremalnym terenie. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin.
  2. Stopień (umiarkowany) - Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie związana na niektórych stromych stokach, na ogół jednak jest związana dobrze. Wyzwolenie lawiny jest możliwe zwłaszcza przy dużym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Nie należy spodziewać się samorzutnego schodzenia dużych lawin.
  3. Stopień (znaczny) - Pokrywa śnieżna jest umiarkowanie lub słabo związana na wielu stromych stokach. Wyzwolenie lawiny jest możliwe już przy małym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. W niektórych przypadkach możliwe jest samorzutne schodzenie średnich, a sporadycznie także dużych lawin.
  4. Stopień (wysoki) - Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne na licznych stromych stokach już przy małym obciążeniu dodatkowym. Możliwe jest samorzutne schodzenie licznych średnich, a często również dużych lawin.
  5. Stopień (bardzo wysoki) - Pokrywa śnieżna jest na ogół słabo związana i dalece niestabilna. Istnieje prawdopodobieństwo samoczynnego schodzenia wielu dużych, niejednokrotnie również bardzo dużych lawin, także w terenie średnio stromym.

Uwaga, stopień zagrożenia lawinowego jest tylko informacją, która obok prognozy pogody ma pomóc w planowaniu wyjść w góry. Pamiętaj że nawet przy 1 stopniu zagrożenia lawinowego, bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia zimowego możesz stać się ofiarą wypadku lawinowego. W przypadku gdy lawina zasypie przebywającą w górach osobę to największe szanse jej uratowania są w pierwszych 15 minutach. Należy więc jeśli to możliwe jak najszybciej zawiadomić odpowiednie służby ratownicze.