Jak jeździć rowerem po mieście?
Poradniki

Jeżdżąc na rowerze po mieście przede wszystkim należy pamiętać, by tak samo dbać o bezpieczeństwo swoje jak i innych. Nalezy jeździć w sposób przewidywalny, szanując innych uczestników ruchu. Rowerzysta ma obowiązek korzystać z wydzielonej drogi dla rowerów. Jest to część drogi lub chodnika przeznaczona wyłącznie dla rowerzystów, oznaczona znakami drogowymi. Bardzo często taka trasa wiedzie wzdłuż chodnika lub jest oddzielona od niego krawężnikiem albo namalowaną linią. W niektórych przypadkach tworzone są wspólne ciągi pieszo-rowerowe. Po takich trasach można poruszać się pod warunkiem, że ustępuje się pierwszeństwa pieszym. Jeśli nie ma specjalnie wytyczonej drogi dla rowerów to, należy jechać w tak zwanym "ruchu ogólnym", czyli dokładnie tak jak samochody. Chodnikiem można jeździć, gdy przylega on do drogi, którą samochody mogą poruszać się z prędkością powyżej 50 km/h i jednocześnie ma on powyżej 2 metrów szerokości. Jazda chodnikiem jest też dopuszczalna podczas bardzo złych warunków pogodowych. Rowerzyści mogą jechać jeden obok drugiego, tylko w przypadku gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu drogowego. Rower którym się poruszamy musi być wyposażony w przednie światło białe i tylne pozycyjne koloru czerwonego, oraz tylko czerwony odblask. Jednoślad musi mieć przynajmniej jeden działający hamulec, a także powinien być wyposażony w dzwonek lub inny nieinwazyjny sygnalizator dźwiękowy. Za nieprawidłowe wyposażenie roweru grozi mandat do 500 zł.

Jak jeździć rowerem po mieście

Do siódmego roku życia dzieci mogą jeździć na jednym rowerze z osobą dorosłą. Należy wtedy wyposażyć nasz jednoślad w specjalny fotelik. Jeżeli opiekujemy się samodzielnie jadącym dzieckiem do lat 10 to możemy jechać chodnikiem. Osoby pełnoletnie, by jeździć na rowerze, powinny znać przepisy ruchu drogowego. Nie wymagane są do tego żadne specjalne dokumenty. Młodsi, między 10 a 18 rokiem życia, mogą poruszać się rowerem, jeśli mają kartę rowerową. Aby ją uzyskać, trzeba zadać egzamin teoretyczny z przepisów ruchu drogowego oraz praktyczny, z jazdy na rowerze.