Rzymskie Koloseum
Zabytki

Koloseum zwane także Amfiteatrem Flawiuszów to imponująca budowla w Rzymie, położona w samym sercu "Wiecznego Miasta". Amfiteatr wzniesiony został w latach 70-72 do 80 n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Budowę rozpoczął cesarz Wespazjan, a zakończył jego syn Tytus. Przy wznoszeniu amfiteatru zatrudniano głównie więźniów żydowskich, których sporo zamieszkiwało Rzym w owych czasach. Ta potężna, eliptyczna budowla ma 188 metrów długości 156 metrów szerokości i 48,5 metra wysokości. Na zewnątrz znajdowały się trzy rzędy łuków złożonych, każdy osobno z kolumn doryckich, jońskich i korynckich. Czwarty rząd ozdobiony był pilastrami korynckimi. Elipsa, składająca się z 80 łuków, stanowiła wewnętrzny obwód. Cztery łuki odpowiadające czterem promieniom, prowadziły ku wielkiemu korytarzowi, otaczającemu całość budowli. Amfiteatr cechowała ogromna widownia, która w czasie największych uroczystości mogła pomieścić nawet około 50 tysięcy widzów. Kolejni cesarze i bogacze urządzali w Koloseum krwawe walki gladiatorów, których szkolono do zabijania się wzajemnie na arenie dla poklasku tłumu. Do okropności tych przedstawień przyczyniały się również lwy, tygrysy, czasami słonie uważane przez Rzymian za dzikie bestie, które nie tylko mordowały, ale również same były mordowane. Po skończonym polowaniu na dzikie bestie, arenę często wypełniano wodą i staczano bitwy morskie. Kres igrzysk nastąpił dopiero w V wieku, kiedy to mnich Telemach zwrócił się do ludu zaklinając, aby zaniechał tego okrutnego zwyczaju. Ostatnie igrzyska odbyły się w 528 roku. Tradycja mówi iż w starożytności w Koloseum mordowano także chrześcijan, co upamiętniono krzyżem wewnątrz budowli. Teza ta jest jednak obecnie kwestionowana przez znaczną cześć historyków. Bezsprzecznym natomiast faktem jest to, iż w czasie przerw pomiędzy walkami gladiatorów dokonywano egzekucji skazańców, nieraz w wymyślny i krwawy sposób. Natomiast jako miejsce egzekucji chrześcijan podaje się Cyrk Nerona, który położony był na Wzgórzu Watykańskim. Na przestrzeni wieków Koloseum było wielokrotnie niszczone i uszkadzane m.in. przez pożary czy trzęsienia ziemi. Ostatecznie amfiteatr wraz z innymi antycznymi budowlami zniszczyli Normanowie. Dziś malownicza ruina stanowi jeden z symboli i najcenniejszych zabytków Rzymu. Trudno się nie zgodzić z Bedą Czcigodnym, który powiedział przed wiekami: Dopóki stoi Koloseum, istnieje Rzym.

Rzym - Koloseum

Ciekawostki

  • Nazwa Koloseum została nadana we wczesnym średniowieczu od znajdującego się w pobliżu budowli ogromnego (kolossos) posągu cesarza Nerona przedstawionego na nim jako bóstwo Apollo;
  • Na początku XIII wieku rodzina Frangipani przejęła Koloseum i ufortyfikowała je, używając jako zamku.