Czego nie można zabrać na pokład samolotu?
Poradniki

Ze względów bezpieczeństwa niektórych rzeczy nie można zabierać ze sobą na pokład samolotu. Są to artykuły lub substancje, które podczas transportu powietrznego mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska. Niedopuszczalny jest przewóz m.in. takich przedmiotów jak:

 • broń,
 • amunicja,
 • petardy,
 • sztuczne ognie,
 • noże,
 • spirytus,
 • scyzoryk,
 • rozpuszczalniki,
 • zapałki,
 • farby,
 • trujące substancje etc.

Trzeba rozróżnić dwie sytuacje - są przedmioty, których nie można przewozić w bagażu podręcznym (kabinowym), ale można w bagażu rejestrowanym. Są też jednak takie przedmioty, których nie wolno przewozić nawet w bagażu podręcznym.

Szczegółowy wykaz przedmiotów zakazanych w samolocie w bagażu podręcznym (kabinowym):

Broń palna i innego rodzaju broń:

 • broń palna (bojowa i sportowa - pistolety, rewolwery, pistolety maszynowe, karabiny, pistolety śrutowe, itp.),
 • replika i imitacja broni palnej,
 • zapalniczki wyglądające jak broń palna,
 • części składowe broni palnej (z wyjątkiem teleskopowych urządzeń celownikowych i celowników),
 • myśliwska broń kulowa lub śrutowa,
 • broń sygnałowa i wyrzutnie ładunków sygnalizacyjnych,
 • pistolety startowe,
 • wszelkiego rodzaju zabawki wyglądające jak pistolety, rewolwery, karabiny, itp.,
 • wiatrówki lub pistolety, rewolwery pneumatyczne i typu "softair" miotające kulki,
 • kusze i łuki,
 • katapulty,
 • wszelkiego rodzaju urządzenia do miotania harpunów, włóczni i oszczepów,
 • wszelkiego rodzaju urządzenia do uboju zwierząt,
 • urządzenia powodujące oszołomienie i wstrząs, np. elektryczne ościenie do poganiania bydła,
 • paralizatory elektryczne (w tym przewodowe, tzw. tasery).

Przedmioty o ostrych końcach lub o ostrych krawędziach:

 • siekiery i topory,
 • strzały i rzutki,
 • żyletki,
 • brzytwy,
 • dzidy i włócznie,
 • noże do krojenia lodu i pierzchnie,
 • łyżwy,
 • scyzoryki lub noże sprężynowe o dowolnej długości ostrza,
 • noże, w tym noże rytualne, o długości ostrza powyżej 6 cm, zrobionego z metalu lub innego materiału wystarczająco mocnego, żeby stanowić potencjalną broń,
 • tasaki rzeźnicze,
 • maczety,
 • otwarte nożyki golarskie (z wyjątkiem golarek lub jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami zamkniętymi w osłonce),
 • szable, szpady i laski z ukrytą szpadą,
 • skalpele,
 • nożyczki o długości ostrza powyżej 6 cm,
 • kijki narciarskie, marszowe i wspinaczkowe,
 • metalowe śledzie i szpilki do namiotów,
 • rzutki z ostrymi krawędziami,
 • narzędzia robocze, które mogą być użyte jako broń ostro zakończona lub o ostrych krawędziach, np. wiertarki, wiertła i inne narzędzia wiertnicze, narzędzia do rozcinania kartonu, noże wielozadaniowe, wszelkie piły, śrubokręty, łomy stalowe, młotki, szczypce (kleszcze), skrętniki/klucze, latarki o wzmocnionej konstrukcji,
 • inne przedmioty nie mające wyglądu broni, w których ukryte jest ostrze.

Instrumenty tępe:

 • kije baseballowe oraz innego rodzaju kije używane w różnych dyscyplinach sportu,
 • pałki (włącznie z drewnianymi) – sztywne lub elastyczne, np. pałki z metalu pokryte skórą, pałki policyjne, itp.,
 • kije do krykieta,
 • kije golfowe,
 • kije hokejowe,
 • rakiety do gry w "lacrosse",
 • wiosła do kajaków, kanadyjek, czółen i innego sprzętu pływającego,
 • deskorolki,
 • wszelkiego rodzaju kije bilardowe,
 • wędki,
 • sprzęt służący do sztuk walki, np. kastety, wszelkiego rodzaju pałki (w tym drewniane), cepy do młócenia ryżu, nunczako.

Materiały wybuchowe i substancje łatwopalne:

 • amunicja,
 • spłonki,
 • lont prochowy i detonujący,
 • detonatory i zapalniki,
 • materiały i urządzenia wybuchowe,
 • replika lub imitacja materiałów lub urządzeń wybuchowych oraz ich części składowe,
 • wszelkiego rodzaju miny,
 • wszelkiego rodzaju granaty (w tym granaty ćwiczebne, markujące, moździerzowe),
 • gaz oraz pojemniki na gaz, a w szczególności: butan, propan, acetylen, oraz tlen w dużych ilościach,
 • fajerwerki, wszelkiego typu rakiety sygnalizacyjne i inne materiały pirotechniczne (włącznie z minifajerwerkami do rozrzucania confetti używanymi na przyjęciach i kapiszonami),
 • zapałki o przedłużonym ładunku siarkowym (tzw. sztormówki),
 • urządzenia dymotwórcze oraz wszelkie pojemniki zawierające sprężony dym,
 • łatwopalne ciekłe paliwo w postaci benzyny/oleju napędowego i gazu do zapalniczek oraz w postaci płynnej alkoholu lub etanolu,
 • farby w aerozolu,
 • terpentyna i rozcieńczalniki do farb,
 • napoje alkoholowe o stężeniu powyżej 70% na jednostkę.

Substancje chemiczne i toksyczne:

 • kwasy i alkalia - np. płynne baterie elektryczne,
 • substancje korozyjne, żrące lub wybielające, np. rtęć, chlor,
 • wszelkiego rodzaju miotacze gazowe, w tym ręczne, zawierające substancje obezwładniające, np. gaz łzawiący, "gaz pieprzowy",
 • miotacze żelu i płynów obezwładniających,
 • materiały radioaktywne, np. izotopy lecznicze lub przemysłowe,
 • trucizny,
 • materiały wywołujące choroby zakaźne lub biologicznie niebezpieczne, np. zakażona krew, bakterie i wirusy,
 • materiały wyposażone w samorzutny zapłon lub spalanie,
 • gaśnice.

Płyny i produkty o podobnej konsystencji:

 • Substancje płynne (żele, pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojemników pod ciśnieniem, pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, dezodoranty, pianki do golenia, aerozole, oraz inne produkty o podobnej konsystencji) za wyjątkiem:
 • płynów znajdujących się w pojedynczych opakowaniach o pojemności nie przekraczającej 100 ml lub równowartości, umieszczonych w jednej wielokrotnie zamykanej przeźroczystej torebce plastikowej o pojemności do 1 litra,
 • płynów, które w trakcie podróży mogą być niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę; dotyczy to także pożywienia dla niemowląt,
 • płynów zakupionych w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, pod warunkiem, że płyn zapakowany jest w torbę zabezpieczoną przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie ich naruszenia, oraz zawierającą widoczny dowód jego zakupu w danym porcie lotniczym z tego samego dnia,
 • płynów zakupionych w strefie zastrzeżonej portu lotniczego,
 • płynów zakupionych w tym samym dniu w innym porcie lotniczym Wspólnoty, pod warunkiem, że płyn zapakowany jest w torbę zabezpieczoną przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie ich naruszenia, oraz zawierającą widoczny dowód jego zakupu w strefie operacyjnej owego portu lotniczego,
 • płynów zakupionych na pokładzie statku powietrznego należącego do wspólnotowego przewoźnika lotniczego, pod warunkiem, że płyn zapakowany jest w torbę zabezpieczoną przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie ich naruszenia oraz zawierającą widoczny dowód jego zakupu z tego samego dnia na pokładzie statku powietrznego.

Szczegółowy wykaz przedmiotów zakazanych w samolocie w bagażu rejestrowanym:

Materiały wybuchowe i substancje łatwopalne:

 • materiały i urządzenia wybuchowe, a zwłaszcza detonatory, zapalniki, granaty, miny, bomby i rakiety,
 • granatniki i inne przedmioty lub urządzenia służące do miotania materiałów, substancji lub urządzeń wybuchowych,
 • wszystkie rodzaje substancji detonujących i wybuchowych,
 • walizki i torby wyposażone w elementy samodestrukcyjne, dymotwórcze i dymozasłonotwórcze,
 • materiały sproszkowane do amatorskiej produkcji urządzeń pirotechnicznych, takie jak np. saletra amonowa, siarka, węgiel drzewny,
 • granaty ćwiczebne i markujące,
 • atrapy urządzeń wybuchowych,
 • wszelkie rodzaje substancji i materiałów łatwopalnych włączenie z magnezem oraz benzyną i metanolem,
 • składniki systemów paliwowych – zawierające paliwo,
 • alkohol powyżej 70 % (również zabroniony w zbiornikach paliw benzynowych maszyn samojezdnych), gazy: propan, butan,
 • wszelkiego rodzaju pojemniki zawierające paliwo do zapalniczek,
 • fajerwerki, sztuczne ognie i rakiety sygnalizacyjne.

Substancje chemiczne i toksyczne:

 • trucizny i substancje toksyczne oraz substancje wywołujące choroby zakaźne, włącznie z trutką na myszy i szczury, zakażona krew,
 • materiały radioaktywne, włącznie z leczniczymi i przemysłowymi izotopami,
 • miotacze gazu, żelu, płynu obezwładniającego,
 • pistolety i rewolwery z gazem obezwładniającym, np. łzawiącym,
 • granaty ręczne z gazem obezwładniającym, np. łzawiącym,
 • wszelkie przedmioty zawierające substancje drażniące, paraliżujące, oszałamiające lub inne służące do atakowania ludzi, żrące chemikalia,
 • materiały korozyjne, włącznie z rtęcią i akumulatorami,
 • pojemniki z sodą,
 • farby i rozpuszczalniki,
 • utleniacze i nadtlenki organiczne, włącznie z wybielaczem i zestawami środków chemicznych do napraw blacharskich i karoserii samochodów,
 • butle z gazem sprężonym (butan, propan) jak również turystyczne butle gazowe (można transportować jedynie, gdy są opróżnione z wszelkich pozostałości gazu),
 • butle tlenowe/podwodne palniki tlenowe (możliwe jest transportowanie pustych butli tlenowych lub rozłączonych podwodnych palników tlenowych).

Pełną listę przedmiotów niedozwolonych podczas podróży lotniczych można znaleźć też na stronach: Urzędu Lotnictwa Cywilnego