Ismail Qemal
Znane postacie

Ismail Qemal (1844-1919) to słynny polityk i bohater narodowy Albanii, który jest symbolem walki o niepodległość. Urodził się 16 stycznia 1844 roku w Kaninie, 6 km od Wlory, gdzie sprawował urząd pierwszego premiera państwa. Wcześniej przez wiele lat zabiegał na arenie międzynarodowej o uznanie aspiracji niepodległościowych narodu albańskiego. Piastował szereg stanowisk w administracji osmańskiej, był m.in. gubernatorem Bejrutu, a także główną postacią stronnictwa niepodległościowego w Albanii w początkach XX wieku. W latach 1901-1908 był internowany przez władze tureckie. Uwolniony w czasie rewolucji młodoosmańskiej. W wyborach 1908 roku uzyskał mandat deputowanego z okręgu Berat i zasiadał w parlamencie osmańskim. Po wybuchu pierwszej wojny bałkańskiej w 1912 roku rozpoczął podróż po stolicach państw europejskich, zabiegając o poparcie dla albańskiej niepodległości. Aktywnie uczestniczył w proklamacji niepodległości kraju, 28 listopada 1912 roku, kończącej niemal pięćsetletni okres osmańskiej władzy w Albanii. Zmarł 24 stycznia 1919 roku w Perugii. Obecnie Ismail Qemal niemal w każdym mieście Albanii posiada poświęconą mu ulicę lub pomnik.