Biblioteka Trinity College w Dublinie
Kultura i sztuka

Trinity College to słynna irlandzka uczelnia w Dublinie, która założona została w 1592 roku przez królową Elżbietę I (1533-1603). Powstała na terenach należących do dawnego klasztoru augustianów. To właśnie tutaj znajduje się największa biblioteka w Irlandii, której zbiory obejmują przeszło 6 milionów różnego rodzaju ksiąg, map, manuskryptów, czasopism, gazet, dokumentów muzycznych i fotografii. Jednym z najcenniejszych zbiorów biblioteki jest pochodząca z początków IX wieku Księga z Kells (Book of Kells) znana również pod nazwą Ewangeliarz z Kells lub Ewangeliarz świętego Kolumby. Dzieło uchodzi za jeden z najpiękniejszych iluminowanych manuskryptów średniowiecznych, jakie zachowały się do czasów obecnych. Manuskrypt został napisany i ozdobiony przez celtyckich mnichów, pochodzących z klasztoru na wyspie Iona, który założony został przez słynnego irlandzkiego opata i misjonarza św. Kolumbę (521-597). Przed obejrzeniem księgi, warto najpierw zapoznać się z wystawą, na której szczegółowo przedstawiono jej historię. Na to 680-stronicowe dzieło składają się spisane po łacinie cztery Ewangelie. Oprócz Księgi z Kells prezentowana jest tu także pochodząca z drugiej połowy VII wieku Księga z Durrow (Codex Durmachensis). Jest to najstarszy znany rękopiśmienny ewangeliarz z terenu Wysp Brytyjskich. Na księgę składa się 248 ozdobionych ornamentalnymi bordiurami kart zapisanych majuskułą. Główną część biblioteki stanowi (udostępniony dla zwiedzających) Long Room (Długi Pokój), który ma aż 64 metry długości i przeszło 12 metrów szerokości. Jest to największe pomieszczenie biblioteczne w Europie. W połowie XIX wieku Long Room powiększony został o dodatkowe piętro które nakryto charakterystycznym drewnianym sufitem beczkowym. W sali znajduje się także pochodząca z przełomu XIV i XV wieku harfa Briana Śmiałego (Brian Boru Harp), która stała się irlandzkim symbolem narodowym widniejącym obecnie w herbie kraju. Najnowszym budynkiem Biblioteki jest otwarty przez prezydenta Irlandii w 2003 roku oddział Jamesa Usshera w którym przetrzymywana jest m.in. największa kolekcja kartograficzna w Irlandii.

Ciekawostki

  • W bibliotece przechowuje się około 200 tysięcy książek, spośród 3 milionów woluminów (pozostałe znalazły miejsce w innym gmachu);
  • Każdego roku bibliotekarze muszą dostawiać prawie kilometr nowych półek, by umieścić na nich nowo nabyte księgi;
  • Trinity College było pierwszą uczelnią na wyspach Brytyjskich, która zezwoliła na nauczanie kobiet.