Karantania
Historia

Karantania (Karantánija) to jedno z pierwszych państw słowiańskich, które założone zostało pod koniec VI lub na początku VII wieku przez osiadłe na terenach dzisiejszej Austrii i Słowenii plemię Karantan zwanych również Słowianami alpejski. Jednym z pierwszych zanotowanych w źródłach władców państw słowiańskich i zarazem pierwszym księciem państwa karantańskiego był Waluk. Panował równolegle z Samonem i około 630 roku przyłączył się do jego związku plemiennego udzielając mu wsparcia zbrojnego podczas wojny z Frankami. Po upadku państwa Samona następcy Waluka zdołali zachować niezależność. Ustrój polityczny Karantanii oparty był na dawnym systemie organizacji plemiennej. Władca współrządził wraz z grupą możnych wywodzącą się ze starszyzny plemiennej. Dużą rolę w państwie odgrywali także tzw. kosezi, czyli wojownicy zobowiązani do służby wojskowej. W VIII wieku w czasie rządów księcia Boruty Karantania toczyła wojny z Awarami. W obliczu porażki zwrócił się on o pomoc do Bawarii, w zamian za którą musiał uznać jej zwierzchnictwo. Następcą Boruty został jego syn Gorazd, a następnie bratanek Chotimir. Za ich panowania miała miejsce chrystianizacja państwa karantańskiego. W 819 roku Karantania przyłączyła się do powstania chorwackiego księcia Ljudevita Posawskiego. Po jego upadku w 822 roku państwo zostało zlikwidowane i wcielone do królestwa Franków. Na początku X wieku tereny Krainy dostały się pod panowanie Królestwa Węgierskiego, które jednak w 955 roku wobec klęski poniesionej w walce z wojskami Ottona II, zmuszone zostało do wycofania się na wschód. Po zwycięstwie nad Węgrami Otton utworzył lenne państwo zwane Wielką Karantanią, podporządkowane lokalnemu księciu. Na początku XI wieku, zaś Karantania, zwana wówczas już Karyntią została podzielona pomiędzy okoliczne możne rody frankońskie.

Karantania

Dziś Karantania stanowi dla Słoweńców wielki narodowy symbol, tym bardziej bolesny, że obecnie większość jej historycznych terytoriów znajduje się w granicach Austrii wraz z będącą dziś niewielką wioską jej dawną stolicą Krnski Grad (Karnburg) usytuowaną w okolicach Klagenfurtu. To właśnie tam zachował się kamienny tron władców Wielkiej Karantanii, który wykorzystywany był jeszcze w średniowieczu przez Habsburgów w uroczystościach intronizacji na tron książęcy Karyntii.