Największe jeziora Polski
Rankingi

Polska należy do krajów europejskich obfitujących w jeziora. Zgrupowane są one głównie w północnej części kraju, a więc na terenie obejmującym obszar ostatniego zlodowacenia (Pojezierze Pomorskie i Pojezierze Mazurskie). Zdecydowana większość jezior w Polsce to jeziora polodowcowe lub stanowiące ich odmianę rynnowe (wypełniającego wąskie i kręte obniżenie rynny polodowcowej), jedynie na pomorzu występują jeziora przybrzeżne, powstałe w wyniku odcięcia od morza mierzeją dawnej zatoki morskiej. Niewielka ilość jezior znajduje się w terenach górskich. Są to przede wszystkim jeziora cyrkowe (powstałe w kotłach lodowcowych) jak m.in. Czarny Staw, Mały Staw, Wielki Staw czy słynne Morskie Oko. Największym polskim jeziorem jest położone na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - jezioro Śniardwy, najgłębszym zaś, jezioro Hańcza, którego maksymalna głębokość dochodzi do około 113 metrów.

Morskie Oko

Największe jeziora Polski

 1. Śniardwy - 113,4 km2 - jezioro pochodzenia lodowcowego, położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy.
 2. Mamry - 102,8 km2 - jezioro pochodzenia lodowcowego, położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Węgorapa.
 3. Łebsko - 71,4 km2 - jezioro przybrzeżne, położone na Wybrzeżu Słowińskim, w dorzeczu Łeby.
 4. Dąbie - 56,0 km2 - jezioro deltowe, położone w Dolinie Dolnej Odry na terenie Szczecina.
 5. Miedwie - 35,3 km2 - jezioro stanowiące pozostałość dawnego wielkiego akwenu w którym gromadziły się wody topniejącego lądolodu, położone południowo-zachodniej części Pobrzeża Szczecińskiego na Równinie Pyrzyckiej.
 6. Jeziorak - 32,2 km2 - jezioro rynnowe, położone w obrębie Pojezierza Iławskiego w dorzeczu Drwęcy.
 7. Niegocin - 26,0 km2 - jezioro morenowe, położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy.
 8. Gardno - 24,7 km2 - jezioro przybrzeżne położone na Wybrzeżu Słowińskim w dorzeczu Łupawy.
 9. Jamno - 22,4 km2 - jezioro przybrzeżne, położone na Wybrzeżu Słowińskim.
 10. Gopło - 21,5 km2 - jezioro rynnowe, położone na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w dorzeczu Noteci.
 11. Wigry - 21,2 km2 - jezioro rynnowe, położone na pograniczu Pojezierza Wschodniosuwalskiego i Równiny Augustowskiej, w dorzeczu Czarnej Hańczy.
 12. Drawsko - 17,8 km2 - jezioro pochodzenia lodowcowego, położone na Pojezierzu Drawskim, w dorzeczu Drawy.
 13. Roś - 18,9 km2 - jezioro rynnowe, położone na Pojezierzu Mazurskim, w dorzeczu Pisy.
 14. Wielimie - 17,5 km2 - jezioro morenowe, położone na Pojezierzu Drawskim, w dorzeczu Gwdy.
 15. Tałty - 18,3 km2 - jezioro rynnowe, położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy.
 16. Nidzkie - 18,2 km2 - jezioro rynnowe, położone na terenie Równiny Mazurskiej w obrębie miasta Ruciane-Nida, w dorzeczu Pisy.

Ciekawostki

 • Na terenie Polski występuje 7081 jezior o powierzchni większej niż 1 ha. Ich łączna powierzchnia to 281 377 ha. Mimo to jeziorność (stosunek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni analizowanego obszaru) Polski wynosi zaledwie 0,9%. Dla porównania w Szwecji jeziora zajmują ponad 8,5% powierzchni, a w Kanadzie około 7,6%.<