Sofia (София)

Bułgaria     UNESCO
Kraj: Bułgaria
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Obwód: Sofia – miasto
Sofia
Sofia
Miasta aldona· 1473
Reklama
Czy wiesz że?
Z Bułgarii wywodzi się Cyrylica - pismo alfabetyczne służące do zapisu języków wschodniosłowiańskich. Za najstarszy datowany zabytek cyrylicki uważana jest pochodząca z 943 roku dobrudżańska inskrypcja cara bułgarskiego Piotra I (ok. 912-969). W kolejnych wiekach pismo to rozprzestrzeniło się na na tereny Serbii oraz Rusi Kijowskiej.
Polub nas