Urugwaj - Klimat

Urugwaj leży w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego. Z uwagi na jednostajną, równinną rzeźbę terenu nie występują tu kontrasty klimatyczne. Zimy przeważnie łagodne, nie ma mrozów, jedynie z południowego zachodu wieją chłodne wiatry pamperos wywołujące gwałtowne spadki temperatury. Lata są ciepłe, gdyż napływa gorące powietrze z terenów Brazylii. Opady występują głównie zimą i wiosną, od czerwca do grudnia, a ich średnia roczna suma wynosi 1000-1500 mm