Luksemburg - Informacje o kraju

Wjazd

Aby przekroczyć granicę Luksemburga, należy mieć przy sobie ważny paszport, paszport tymczasowy lub dowód osobisty. Wiza nie jest wymagana.

Praktyczne informacje

  • W przypadku pobytów dłuższych niż 3 miesiące na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga istnieje obowiązek meldunkowy (poszczególne gminy wymagają różnych zestawów dokumentów).
  • Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane. Zielona Karta nie jest obowiązkowa.
  • Polacy ubezpieczeni w NFZ mają prawo do opieki medycznej w Luksemburgu świadczonej przez lekarza, przychodnię lub szpital państwowej służby zdrowia. Należ mieć przy sobie kartę EKUZ.
  • Komunikacja publiczna (autobusy, pociągi i tramwaje) jest w Luksemburgu darmowa. Nie dotyczy to jedynie wagonów pierwszej klasy.
  • W Luksemburgu można używać polskiego prawa jazdy.

Napięcie Rodzaje gniazdek elektrycznych

Napięcie sieciowe: 230 V / 50 Hz

Typ CTyp F

Numery Alarmowe

  • Numer alarmowy: 112
  • Informacja: 2465 2465
  • Pomoc drogowa: 26 000