Rezerwat Archeologiczny w Gieczu

Polska
Kraj: Polska
Kontynent: Europa
Kategoria: Stanowiska archeologiczne
Województwo: Wielkopolskie
Miejscowość: Giecz
Strona Internetowa: www.giecz.pl
GPS: N: 52°19'5.01", E: 17°21'46.92"
Rezerwat Archeologiczny w Gieczu
Giecz to niewielka wioska w środkowo-zachodniej Polsce (województwo wielkopolskie), położona nad rzeką Moskawą (prawy dopływ Warty). Miejsce to stanowi jeden z najważniejszych ośrodków związanych z początkami państwa polskiego, który według archeologów uznawany jest za prawdopodobną siedzibę rodową pierwszych Piastów, a w szcze­gól­ności Mie­szka I i Bo­lesława Chrob­re­go. Pierwotna osada zwana Grodziszczko istniała tu już w drugiej połowie VIII wieku, czyli na przeszło dwa stulecia przed powstaniem państwa polskiego. Niespełna wiek później została zastąpiona warownym grodem obronnym. Wtedy to Giecz obok Poznania i Gniezna stanowił jeden z ważniejszych ośrodków państwa Polan. Najbardziej znana informacja o Gieczu pochodzi z "Czeskiej Kroniki" spisanej przez Kosmasa z Pragi (1045-1125). Opisuje on zajęcie Giecza przez wojska księcia czeskiego Brzetysława I w czasie jego najazdu na Wielkopolskę w 1039 roku. Wtedy to nie mogąc liczyć na żadną odsiecz załoga grodu poddała się najeźdźcom praktycznie bez walki. Dzięki temu Giecz nie podzielił losu Poznania, Gniezna czy Ostrowa Lednickiego które stawiając zacięty opór wrogowi zostały praktycznie doszczętnie zniszczone. Fakt ten posłużył do wysnucia teorii, że to właśnie Giecz stanowił wówczas główny ośrodek skąd Piastowie wyruszali by podporządkowywać sobie pozostałe grody Polan. W kolejnych wiekach gród jednak utracił swoje znaczenie na rzecz pobliskiego Gniezna. W połowie XII wieku znajdowała się tu jeszcze siedziba kasztelana, która ostatecznie została wyludniona dwa stulecia później. Zapiski historyczne o grodzie Gdech (tak wówczas nazwany był Giecz) można także znaleźć w XII wiecznej kronice Galla Anonima. Przeczytać tam można m in. o siłach zbrojnych w liczbie 300 pancernych i 2000 tarczowników przynależących do Bolesława Chrobrego jakie stacjonowały wówczas w osadzie. Obecnie znajduje się tu rezerwat archeologiczny w którym obejrzeć można m in. fundamenty palatium (dawny pałac), osadę edukacyjną, drewniany barokowy kościół św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Pocieszenia oraz Muzeum Pierwszych Piastów w którym zgromadzone zostały liczne artefakty jakie udało się odnaleźć w czasie prac wykopaliskowych.

Miasto
Odwiedzając Giecz warto także zobaczyć zbudowany w połowie XII wieku (częściowo zrekonstruowany) romański kościół pod wezwaniem św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W jego wnętrzu znajduje się romańska kropielnica z piaskowca i późnogotycka drewniana figura Madonny z Dzieciątkiem.
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W dwudziestoleciu międzywojennym budowany był swoisty Kult Józefa Piłsudskiego. Polegał on głównie na przypisywaniu Piłsudskiemu cech genialnego dowódcy, wybitnego stratega oraz wizjonera. Osobą, która także żywiła wielki szacunek i podziw dla marszałka był sam wódz III Rzeszy - Adolf Hitler. W 1935 roku w dniu pogrzebu Piłsudskiego flagi państwowe w Rzeszy na znak żałoby opuszczono do połowy masztu. Hitler uczestniczył we mszy świętej na cześć marszałka, jaka odprawiona została 18 maja 1935 roku w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Wzięli w niej udział także icznie wysoko postawieni przedstawiciele NSDAP i Wehrmachtu. Na początku II wojny światowej w 1939 roku po zdobyciu przez wojska niemieckie Krakowa, Hitler rozkazał wystawić straże honorowe przed grobem Piłsudskiego.
Reklama
Polub nas