Podziemia Kredowe w Chełmie

Polska
Kraj: Polska
Kontynent: Europa
Kategoria: Sztolnie i Kopalnie
Województwo: Lubelskie
Miejscowość: Chełm
Strona Internetowa: www.podziemiakredowe.pl
GPS: N: 51°7'59.06", E: 23°28'16.07"
Podziemia Kredowe w Chełmie - panorama
Chełm to miasto we wschodniej Polsce, położone nad rzeką Uherką. Jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych jest tu znajdująca się pod miastem wielopoziomowa kopalnia kredy. Historia wydobywania kredy na tych terenach sięga XIII wieku, kiedy to okoliczni mieszkańcy wydobywali ją wprost ze swoich piwnic, po czym sprzedawali ją przejeżdżającym kupcom. Surowiec ten wykorzystywane był głównie w budownictwie i przemyśle ceramicznym. Największy okres działalności wydobywczej przypadł na przełom XVII i XVIII wieku, kiedy to w przeszło setce miejscowych domów znajdowały się wejścia do podziemi. Z upływem lat wyrobiska te połączyły się tworząc rozległy podziemny labirynt, który znacznie wychodził poza granice miasta i liczył sobie prawdopodobnie w sumie około 40 kilometrów korytarzy. Kredę pozyskiwano tu bez jakiejkolwiek kontroli co przyczyniło się do wytworzenia specyficznych technik wydobycia tego surowca charakterystycznych tylko dla Chełma. Konsekwencją masowego wydobycia stało się zagrożenie zapadnięcia się i zniszczenia zabudowy miasta. Ostatecznie pod koniec XIX wieku wprowadzono całkowity zakaz wydobycia kredy a część podziemnych korytarzy zasypano. W latach siedemdziesiątych XX wieku podziemia zostały zabezpieczone, a w pozostałej części została utworzona blisko 2 kilometrowa trasa turystyczna. Zwiedzając podziemia kredowe zapoznać możemy się z historią miasta oraz zapoznać się z metodami pozyskiwania tego cennego surowca.

Podziemia Kredowe - Plan

Ciekawostki
- Opiekunem kopalni w Chełmie jest legendarny strażnik zwany Duchem Bieluchem (duch widniejącego na herbie Chełma białego niedźwiedzia) pilnujący ukrytych kopalnianych skarbów.

Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W dwudziestoleciu międzywojennym budowany był swoisty Kult Józefa Piłsudskiego. Polegał on głównie na przypisywaniu Piłsudskiemu cech genialnego dowódcy, wybitnego stratega oraz wizjonera. Osobą, która także żywiła wielki szacunek i podziw dla marszałka był sam wódz III Rzeszy - Adolf Hitler. W 1935 roku w dniu pogrzebu Piłsudskiego flagi państwowe w Rzeszy na znak żałoby opuszczono do połowy masztu. Hitler uczestniczył we mszy świętej na cześć marszałka, jaka odprawiona została 18 maja 1935 roku w katedrze św. Jadwigi w Berlinie. Wzięli w niej udział także icznie wysoko postawieni przedstawiciele NSDAP i Wehrmachtu. Na początku II wojny światowej w 1939 roku po zdobyciu przez wojska niemieckie Krakowa, Hitler rozkazał wystawić straże honorowe przed grobem Piłsudskiego.
Reklama
Polub nas