Lwów (Львів)

Ukraina     UNESCO
Kraj: Ukraina
Kontynent: Europa
Kategoria: Miasta
Obwód: Lwowski
Populacja: 765 668
Powierzchnia: 171 km²
Strona Internetowa: lviv.travel
GPS: N: 49°50'30.34", E: 24°1'53.63"
Lwów
Lwów - panorama
Lwów to zabytkowe miasto w zachodniej części Ukrainy, położone nad niewielką rzeką Pełtwią (lewy dopływ Bugu). Jego historia sięga przełomu IX i X wieku, kiedy to w miejscu obecnego miasta znajdowała się niewielka osada należąca do słowiańskiego plemienia Lędzian. Pierwsza pisemna wzmianka o Lwowie pochodzi z 1256 roku. Fundatorem miasta był książę Galicko-Wołyński - Daniel i jego syn Lew (to właśnie od jego imienia pochodzi obecna nazwa miasta). Miasto założone zostało w dolinie dawnej rzeki Pełtwi (obecnie Kotlina Lwowska). Dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu głównych szlaków kupieckich między Zachodem i Wschodem na przełomie XV-XVII wieków Lwów stał się jednym z najważniejszych centrów kupieckich Wschodniej Europy. Największy okres rozwoju miasta przypada na czasy panowania Jagiellonów, kiedy to podniesione zostało do rangi stolicy województwa. Wtedy też Lwów stał się siedzibą arcybiskupów. W średniowieczu miasto zostało otoczone murami obronnymi, których fragmenty przetrwały do czasów obecnych. Po upadku Rzeczypospolitej Lwów znalazł pod zaborem austriackim, pod którym pozostawał aż do 1918 roku. W okresie międzywojennym Lwów był trzecim pod względem liczby ludności (po Warszawie i Łodzi) miastem Polski oraz głównym ośrodkiem nauki i kultury polskiej. Po II wojnie światowej miasto zostało włączony do ZSRR.

Zwiedzanie
Do najważniejszych zabytków Lwowa należą m in. zbudowana na przełomie XIV i XV Katedra Łacińska, będący jednym z najwspanialszych barokowych zabytków Lwowa - Kościół Bożego Ciała, XIX wieczny klasycystyczny Ratusz, Sobór św. Jura, XVII wieczny Kościół św. Andrzeja, znajdująca się przy rynku charakterystyczna XVI wieczna Czarna Kamienica, Arsenał Królewski, neorenesansowy Pałac Potockich, XIV wieczna Katedra ormiańska oraz słynny Cmentarz Łyczakowski (najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa). W 1998 roku Stare Miasto we Lwowie zostało wpisane na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. O randze Lwowa świadczyć może fakt, że ponad pięćdziesiąt procent zabytków dzisiejszej Ukrainy znajduje się w tym mieście.
Zdjęcia [44]
Lwów
Miasta malby· 358
Lwów
Miasta malby· 348
Lwów
Miasta malby· 363
Lwów
Miasta malby· 376
Lwów
Miasta malby· 332
Lwów
Miasta malby· 357
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W Kijowie na Ukrainie znajduje się najgłębsza stacja metra na świecie. Jest nią usytuowana na głębokości 105 metrów oddana do użytku w 1960 roku i położona na pierwszej linii metra (Swjatoszynśko-Browarśka) stacja Arsenalna. Tak głębokie usytuowanie podyktowane zostało wysokim brzegiem rzeki Dniepr.
Reklama
Polub nas