Zamek w Krewie

Białoruś
Kraj: Białoruś
Kontynent: Europa
Kategoria: Zamki i pałace
Obwód: Grodzieński
Miejscowość: Krewo
GPS: N: 54°18'58.00", E: 26°17'13.00"
Zamek w Krewie
Zamek w Krewie wzniesiony został prawdopodobnie w XIV wieku przez wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowica (syna Giedymina). W 1381 roku na zamku przebywał Władysław Jagiełło. Cztery lata później w 1385 roku na zamku w Krewie podpisana została unia personalna Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, która przewidywała małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski Jadwigą Andegaweńską, co oznaczało objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian Jagiełło zobowiązywał się do chrystianizacji Litwy. Na początku XVI wieku warownia została poważnie uszkodzona przez Tatarów krymskich a potem przez wojska moskiewskie. Po tych wydarzeniach zamek został opuszczony i od tego czasu zaczął popadać w ruinę. Ucierpiał także podczas walk prowadzonych w czasie I wojny światowej, przez 3 lata stał na linii frontu pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi. Do czasów obecnych zachowały się jedynie pozostałości dwóch wież, podziemia oraz fragmenty murów obwodowych.
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
W Witebsku na Białorusi urodził się słynny malarz i grafik Marc Chagall (1887-1985). Był on z pochodzenie żydem i posiadał obywatelstwo rosyjskie oraz francuskie. Obecnie uważany jest on za czołowego przedstawiciela kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie.
Reklama
Polub nas