Zamek w Krewie

Białoruś
Kraj: Białoruś
Kontynent: Europa
Kategoria: Zamki i pałace
Obwód: Grodzieński
Miejscowość: Krewo
GPS: N: 54°18'58.00", E: 26°17'13.00"
Zamek w Krewie
Zamek w Krewie wzniesiony został prawdopodobnie w XIV wieku przez wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowica (syna Giedymina). W 1381 roku na zamku przebywał Władysław Jagiełło. Cztery lata później w 1385 roku na zamku w Krewie podpisana została unia personalna Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, która przewidywała małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski Jadwigą Andegaweńską, co oznaczało objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian Jagiełło zobowiązywał się do chrystianizacji Litwy. Na początku XVI wieku warownia została poważnie uszkodzona przez Tatarów krymskich a potem przez wojska moskiewskie. Po tych wydarzeniach zamek został opuszczony i od tego czasu zaczął popadać w ruinę. Ucierpiał także podczas walk prowadzonych w czasie I wojny światowej, przez 3 lata stał na linii frontu pomiędzy wojskami niemieckimi i rosyjskimi. Do czasów obecnych zachowały się jedynie pozostałości dwóch wież, podziemia oraz fragmenty murów obwodowych.
Zabytki i atrakcje w pobliżu (do 50 km)
Czy wiesz że?
Na Białorusi w mieście Pińsk w 1932 roku urodził się znany polski publicysta, pisarz i fotograf Ryszard Kapuściński. Jak wielokrotnie wspominał to właśnie lata spędzone w Pińsku ukształtowały jego otwartość na inne sposoby myślenia, kultury, wiarę i poglądy. Dziś w jego domu rodzinnym znajduje się niewielkie muzeum.
Reklama
Polub nas